สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

คำชี้แจงการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/62

ดูรายละเอียดคำชี้แจงการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 2/2562 ซึ่งจะมีรายละเอียดชุดวิชาที่เปิดสอน ตารางสอบ และการจัดการศึกษาตามแผน ก1 ก2 ก3 คลิกที่นี่
ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกดูไฟล์ PDF หรือ ท่านใช้ Web Browser รุ่นเก่า จึงไม่สามารถ load ไฟล์ PDF ได้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการดูไฟล์คำชี้แจง ให้คลิกที่ link นี้

ขออภัย! ท่านใช้อุปกรณ์พกพาในการเรียกดูหน้านี้ จึงไม่สามารถ load ไฟล์ PDF ได้อย่างอัตโนมัติ หากต้องการดูไฟล์คำชี้แจงการลงทะเบียน ให้คลิกที่ link นี้


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562   16365

ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1