สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (แผน ก2 ก3)

ดูรายละเอียดลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (แผน ก2  ก3)  ลักษณะข้อสอบกลางภาคคลิกได้ที่นี่.pdf

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563   9348

ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1