สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ดูรายละเอียดลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2562  ลักษณะข้อสอบซ่อมคลิกได้ที่นี่.pdf

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563   19281

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1