สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาค 1/2564 และกำหนดวันสอบซ่อมภาค 1/2563 และสอบสัมฤทธิบัตรรุ่น 113

มหาวิทยาลัยฯเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบกลางภาคภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน แผน ก2 จากวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 เป็นวันที่ 15-16 มกราคม 2565 (สอบออนไลน์เท่านนั้น) และกำหนดวันสอบซ่อมต้น ปีการศึกษา 2563 และโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 113 (รหัสรุ่น 632) เป็นวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 (สนามสอบเท่านนั้น)

ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกดูไฟล์ PDF หรือ ท่านใช้ Web Browser รุ่นเก่า จึงไม่สามารถ load ไฟล์ PDF ได้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการดูไฟล์ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบ ให้คลิกที่ link นี้

ขออภัย! ท่านใช้อุปกรณ์พกพาในการเรียกดูหน้านี้ จึงไม่สามารถ load ไฟล์ PDF ได้อย่างอัตโนมัติ หากต้องการดูไฟล์ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบ ให้คลิกที่ link นี้


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2564   74313

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1