สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ระเบียบว่าด้วยการสอบสนามและการสอบออนไลน์ฉบับแก้ไข

มหาวิทยาลัยแก้ไขปรับปรุงระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบที่สนามสอบและการสอบออนไลน์ใหม่ โดยมีเนื้อหาหลักๆในเรื่องการยืนยันตัวตนที่นักศึกษาสามารถนำโมบายแอปพลิเคชัน STOU SISA มาใช้แทนบัตรได้ อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จากระเบียบด้านล่าง

ระเบียบ มสธ.ว่าด้วยการสอบ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกดูไฟล์ PDF หรือ ท่านใช้ Web Browser รุ่นเก่า จึงไม่สามารถ load ไฟล์ PDF ได้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการดูไฟล์ระเบียบ มสธ.ว่าด้วยการสอบ ให้คลิกที่ link นี้

ขออภัย! ท่านใช้อุปกรณ์พกพาในการเรียกดูหน้านี้ จึงไม่สามารถ load ไฟล์ PDF ได้อย่างอัตโนมัติ หากต้องการดูไฟล์ระเบียบ มสธ.ว่าด้วยการสอบ ให้คลิกที่ link นี้

ระเบียบ มสธ.ว่าด้วยการสอบออนไลน์ฯ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกดูไฟล์ PDF หรือ ท่านใช้ Web Browser รุ่นเก่า จึงไม่สามารถ load ไฟล์ PDF ได้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการดูไฟล์ระเบียบ มสธ.ว่าด้วยการสอบออนไลน์ ให้คลิกที่ link นี้

ขออภัย! ท่านใช้อุปกรณ์พกพาในการเรียกดูหน้านี้ จึงไม่สามารถ load ไฟล์ PDF ได้อย่างอัตโนมัติ หากต้องการดูไฟล์ระเบียบ มสธ.ว่าด้วยการสอบออนไลน์ ให้คลิกที่ link นี้


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565   18304

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1