สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

คำชี้แจงการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาพิเศษ/2564

นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาพิเศษ/2564 สามารถดูรายละเอียดและคำชี้แจงได้ที่นี่
ข้อความนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าท่านไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมเรียกดูไฟล์ PDF หรือ ท่านใช้ Web Browser รุ่นเก่า จึงไม่สามารถ load ไฟล์ PDF ได้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการดูไฟล์คำชี้แจงการลงทะเบียนฯภาคพิเศษ ให้คลิกที่ link นี้

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565   47744

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1