สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

ประกาศเลื่อนการสอบปลายภาค 1/2563 และสัมฤทธิบัตรรุ่น 112 รหัสรุ่น 631

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างกว้างขวาง มสธ.ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม นักศึกษา และประชาชน จึงขอเลื่อนการสอบปลายภาค 1/2563 และการสอบโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น 112 รหัสรุ่น 631 ที่จะสอบวันที่ 17-18 เมษายน 2564 ออกไปก่อน และจะประกาศกำหนดการสอบใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย


ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 14 เมษายน 2564   19558

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1