สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.
ข่าวสารงานทะเบียนฯ

มหาวิทยาลัยขยายเวลาการเลือกรูปแบบการสอบปลายภาค 2/2563 (และโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 114)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ทำให้ภาครัฐออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยเน้นการเว้นระยะห่างและไม่ให้รวมตัว ทำให้กระทบกับการเรียนการสอนและการสอบทุกระดับการศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขยายเวลาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 114 ที่จะสอบพร้อมการสอบปลายภาค 2/2563 ได้มีโอกาสได้เลือกรูปแบบการสอบได้จึนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 หากต้องการสอบออนไลน์ให้คลิกที่นี่

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.มสธ.

ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2564   32253

ติดตามข่าวสารหรือติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลตามช่องทางนี้

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. Version 2018.0.1