วีดิทัศน์ผู้เรียนโครงการ

สมัครออนไลน์  
 หรือสมัครทางไปรษณีย์

ตรวจสอบข้อมูล
การสมัครเรียน

ตารางสอบ

ผลสอบโครงการสัมฤทธิบัตร

แบบฟอร์ม มสธ.

แบบขอชำระเงินเพิ่มเติม
(Pay at Post)

ติดต่อสอบถาม

@LINE   
คู่มือการสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงชุดวิชา
ข้อมูลปัจจุบันศึกษาได้ที่ page Website
สนใจดาวน์โหลด..ฟรี
กิจกรรม...ข่าว

แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
แนะแนวโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มสธ.
มอบมุมการศึกษา"โครงการเรียนล่วงหน้า มสธ."
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567
ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ปากเกร็ด นนทบุรี
ปรึกษาหารือและสวัสดีปีใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567
ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกการพิมพ์ มสธ.
 
 
ประชาสัมพันธ์
โครงการสัมฤทธิบัตร รับสมัครรุ่นที่ 127 รหัสรุ่น 664
    
(รับสมัคร 16 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2567)


10 ชุดวิชายอดฮิต ที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนมากที่สุดในโครงการสัมฤทธิบัตร

โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา คืออะไร ?
 เข้าพบเครือข่ายสัมพันธ์ผู้บริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายมติชน
 มอบมุมการศึกษา"โครงการเรียนล่วงหน้า มสธ."
แนะแนวการศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร หลักสูตรฝึกอบรมและSTOU Modular
ประมวลพิธีมอบประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
ประมวลภาพการแข่งขันประประกวดสุนทรพจน์ “เทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดบูธแนะแนวการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า มสธ.
แนะแนวการศึกษาและมอบมุมโครงการเรียนล่วงหน้า มสธ.
กิจกรรม "โครงการสัมฤทธิบัตร"
ประชุมหารือการจัดการศึกษาทางเลือกใหม่
ประมวลภาพ..แนะแนวการศึกษา และฝึกอบรม
ประมวลภาพ..พิธีมอบโล่สามศร มสธ.
มอบมุมวิชาการ"โครงการเรียนล่วงหน้า"
มาเรียนภาษาอาเซียนกันเถอะ
    
ภาษาจีน    ภาษาเขมร    ภาษาอังกฤษ
บทความเชิงปกิณกะเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
 
 


...ขออภัยในความไม่สะดวก...


ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19


...ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการสัมฤทธิบัตรได้ที่...


    facebook โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. คลิก...คลิก...

    @Line โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. คลิก..คลิก...

    มสธ. ได้ทาง facebook สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. คลิก...คลิก...

    มสธ. โทร 0 2504 7711-2 , 0 2504 7788

 

 

จัดทำโดย ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อสอบถามที่ Line : โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ.

โทรศัพท์ 0 2504 7711-12
โทรสาร 0 2503 3379

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 59398 คน