• โครงการสัมฤทธิบัตร
 • ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา

ข่าวสำหรับนักศึกษา
Take Home Exam
เตรียมความพร้อม ทดสอบเสมือนจริงบนระบบการสอบออนไลน์
ก่อนสอบปลายภาค 2/63

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้มีการจัดทดสอบเสมือนจริงบนระบบการสอบออนไลน์ก่อนที่จะมีการจัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ...

ตรวจสอบผลการเรียน

ตรวจสอบกำหนดการสอบและสนามสอบ

 

 • Take Home Exam

  มิติการสอบรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้สอบ

  “ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการจัดสอบรูปแบบ Take Home Exam สำหรับนักศึกษา...

 • ขยายเวลา

  ขยายส่งกิจกรรมประจำชุดวิชา 1/2564

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขยายการส่งกิจกรรมประจำชุดวิชา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 โดยนักศึกษาสามารถเลือกส่งกิจกรรมประจำชุดวิชาผ่านทางไปรษณีย์หรือออนไลน์ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น คลิกดู “คู่มือ” ได้ที่ http://eduapp.stou.ac.th/practice/ข่าวทั่วไป
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด...


ข่าวกิจกรรม
มสธ. จัดงานประเพณีลอยกระทงวิถีใหม่ ประจำปี 2564
มสธ. จัดพิธีวางพานพุ่มถวายบังคม

เนื่องโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 5 ธ.ค. 2564 ...

 


ข้อมูลนักศึกษา

685,000+

ผู้สำเร็จการศึกษา

7,500+

สัมฤทธิบัตร

75,000+

บัณฑิตศึกษา

85,000+

ปริญญาตรี