รับสมัครนักศึกษาใหม่
  • เลือกแผนการศึกษารวมข้อมูลการสอบออนไลน์


ข่าวสำหรับนักศึกษา

ตรวจสอบผลการเรียน

ตรวจสอบกำหนดการสอบและสนามสอบ


ข่าวทั่วไป
“การประเมินตนเองในคลังสารสนเทศดิจิทัลตามมาตรฐานสากลเนสเทอร์ซีล (Nestor Seal)”


ข่าวกิจกรรม
มสธ.มอบแก้วพลาสติกที่ใช้แล้วแก่สถาบันสิรินธร


ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก
ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าประกวดเยาวชนจิตอาสา Miss Friendly Design Thailand 2023 (นางงามทูตอารยสถาปัตย์ 2566 )