รับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัครนักศึกษาใหม่ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงการสัมฤทธิบัตร ของนักศึกษาสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์สมัครเรียนทุกระดับการศึกษาได้ทุกวัน


  • บริการตอบคำถามของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ของระบบ line @stoucallcenter
    คำถามที่พบบ่อย (FAQ) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลงทะเบียน เลือกแผนการศึกษา


รวมข้อมูลการสอบออนไลน์

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ตรวจสอบผลการสอบประจำภาคการศึกษา และผลสอบซ่อม
ตรวจสอบผลการสอบอบรมเข้ม(พิเศษ)
ตรวจสอบผลการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร
ตรวจสอบกำหนดการสอบและสนามสอบ

ข่าวทั่วไป
มสธ.บนเวทีการศึกษาร่วมกับนานาชาติ 24 – 26 เม.ย. 67 ประชุม OU5 ประจำปี ณ ยอกยาการ์ตา อินโดนีเซีย


ข่าวกิจกรรม
ศวช.มสธ.นครนายก ปลูกต้นไม้ เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ศวช.มสธ.นครนายก ปลูกต้นไม้ เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ


ข่าวประชาสัมพันธ์จากภายนอก
นอกรั้ว มสธ. เดือนพฤษภาคม 2567
นอกรั้ว มสธ. เดือนพฤษภาคม 2567


ศูนย์หนังสือ มสธ. ระบบรับแจ้งปัญหาออนไลน์ การเรียนติดขัดหรือสาระพัดปัญหา
.